making more active

aktyvinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo metodas, kai stiprinama moksleivių fizinės, psichinės, dvasinės, praktinės veiklos motyvacija. Jo esmė – praktinis įgimto aktyvumo principo įgyvendinimas. Mokant reikia: 1) mokomąją medžiagą pateikti taip, kad ji ugdytų kritinį mąstymą, stiprintų domėjimąsi mokymo dalykais; 2) naudoti savarankiškumą ugdančius mokymo metodus (probleminius, heuristinius, tiriamuosius); 3) naudoti vaizdines ir technines mokymo priemones; 4) padėti įveikti prieštaravimus tarp įgytos ir naujos patirties; 5) mokyti mokytis; 6) stiprinti mokymosi motyvaciją; 7) didinti krūvį. Lemiamą reikšmę aktyvinant turi veikdinamieji ir stimuliuojamieji metodai. atitikmenys: angl. making more active vok. Aktivierung rus. активация

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Look at other dictionaries:

  • making more active — aktyvinimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuolatinis fizinės, psichinės ir praktinės veiklos motyvacijos intensyvinimas. kilmė lot. activus – veiklus atitikmenys: angl. making more active; stirring up vok. Aktivisierung, f… …   Sporto terminų žodynas

  • Active — A market in which there is much trading. The New York Times Financial Glossary * * * active ac‧tive [ˈæktɪv] adjective 1. FINANCE if trading or a market is active, there is a lot of buying and selling: • Hong Kong shares advanced in active… …   Financial and business terms

  • active — A market in which there is frequent trading. Bloomberg Financial Dictionary Trading in the security has commenced or the security has been re activated after a suspension in trading. Euroclear Clearing and Settlement glossary * * * active ac‧tive …   Financial and business terms

  • Active Electronically Scanned Array — An Electronically Scanned Array (AESA), also known as active phased array radar is a type of radar whose transmitter and receiver functions are composed of numerous small transmit/receive (T/R) modules. AESA radars feature short to instantaneous… …   Wikipedia

  • Active noise control — (ANC) (also known as noise cancellation, active noise reduction (ANR) or antinoise) is a method for reducing unwanted sound. Contents 1 Explanation 2 Applications 3 See also 4 …   Wikipedia

  • Making of the Catholic Encyclopedia —     Making of the Catholic Encyclopedia     † Catholic Encyclopedia ► The Making of the Catholic Encyclopedia (1917)     The need of a Catholic Encyclopedia in English was manifest for many years before it was decided to publish one. Editors of… …   Catholic encyclopedia

  • active — active, operative, dynamic, live are synonymous when they mean being at work or in effective action. Active in general may be employed wherever the others are applicable, but it is also usable where none of the others would be appropriate. It may …   New Dictionary of Synonyms

  • Making History (novel) — Making History   …   Wikipedia

  • Active Steering — is an automotive technology utilised by BMW which varies the degree that the wheels turn in response to the steering wheel. At lower speeds, this technology reduces the amount that the steering wheel must be turned improving performance in… …   Wikipedia

  • Active suspension — Active or adaptive suspension is an automotive technology that controls the vertical movement of the wheels with an onboard system rather than the movement being determined entirely by the road surface. The system virtually eliminates body roll… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.